Helse Vests strategiske satsing på forskning i mindre helseforetakFrist: 16.01.2017 16:00:00

The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) between Western Norway Regional Health Authority, University of Bergen and University of Stavanger announces a call for applications for research in Helse Førde, Helse Fonna and the seven private institutions with agreement with Helse Vest.

Larger, multi-year research projects are available for funding.

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Please read the Norwegian call for proposal for more information about who can apply, aims for this call, guidelines, evaluation criteria and budget elements.

Application deadline is Monday 16th of january 2017 at 16:00.


<p>Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet.&nbsp;Epost til s&oslash;kerinstitusjon med foresp&oslash;rsel om forankring vil sendes <strong>n&aring;r s&oslash;knaden innleveres.</strong><br /><br /><strong>Merk</strong>: Absolutt siste frist for forankring av s&oslash;knaden er 3 uker etter s&oslash;knadsfristen.</p>
<p>Velg riktig s&oslash;knadskategori og s&oslash;knadsskjema.</p>
<p>Lenke til s&oslash;knadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.</p>
Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vests strategiske satsing på forskning i mindre helseforetakFrist: 16.01.2017 16:00:00

The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) between Western Norway Regional Health Authority, University of Bergen and University of Stavanger announces a call for applications for research in Helse Førde, Helse Fonna and the seven private institutions with agreement with Helse Vest.

Larger, multi-year research projects are available for funding.

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Please read the Norwegian call for proposal for more information about who can apply, aims for this call, guidelines, evaluation criteria and budget elements.

Application deadline is Monday 16th of january 2017 at 16:00.


<p>Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet.&nbsp;Epost til s&oslash;kerinstitusjon med foresp&oslash;rsel om forankring vil sendes <strong>n&aring;r s&oslash;knaden innleveres.</strong><br /><br /><strong>Merk</strong>: Absolutt siste frist for forankring av s&oslash;knaden er 3 uker etter s&oslash;knadsfristen.</p>
<p>Velg riktig s&oslash;knadskategori og s&oslash;knadsskjema.</p>
<p>Lenke til s&oslash;knadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.</p>
Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Samarbeidsorganet, Helse Vest

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Sør-Øst

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Nord

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning