Helse Nords innovasjonsmidler for 2017 Frist: 15.05.2017 16:00:00

Helse Nord RHF lyser for første gang ut egne midler til innovasjonsprosjekter i regionen. I 2017 er det satt av ca. 2 600 000 kr til formålet.

Det kan søkes om midler til prosjekter innen to kategorier:

1) Tjenesteinnovasjon. Fortrinnsvis innen ett eller flere av følgende tema:

  • Bedre pasientsikkerhet/reduksjon av pasientskade
  • Reduksjon i ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
  • Økt arbeidsbesparelse og effektivisering
  • Økt bruk av selvbetjeningsteknologi

2) Produktinnovasjon (Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien).

 

Søknadsfrist er mandag 15. mai, 16:00. Merk at systemet stenger automatisk. Det vil ikke være anledning til å levere inn søknader etter fristen.

 

Spørsmål om utlysningen kan rettes til:
Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF. kristina.lindstrom@helse-nord.no, tlf. 934 83 077
Petter R. Øien, forskningsleder NLSH. petter.oien@nlsh.no, tlf. 755 70817

For brukerstøtte i søknadsprosessen/spørsmål om e-søknad:
Vidar Anderssen, rådgiver UNN, e-post vidar.anderssen@unn.no, tlf. 77 75 58 86, 92 43 03 43
Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF. kristina.lindstrom@helse-nord.no, tlf. 934 83 077


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) - midler 2017Frist: 30.04.2017 16:00:00

The four regional health authorities jointly announces a call for applications for funding of clinical multicentre studies and comparative efficacy studies with the aim of improving existing treatment procedures and / or developing / evaluating new ones. Projects funded by this programme should encompass participation from all four health regions and include user involvement. The collaborations must comply with established regulations awarding co-authorships (Vancouver regulations). The budget for this programme is 130 million NOK in 2016.

Clinical therapy research focuses on inclusion of patients with the aim to improve current medical practices, including use of pharmaceuticals and medical technology, and / or development and evaluation of new ones. The programme also includes comparative efficacy studies focused on evaluating diagnostic methods and established drugs or streamlining processes and treatment procedures.

The review criteria include 10 criterias, refer to call for applications. The applications will be assessed by international peers.

Allocated funds should be managed and accounted for by the hospitals / private, ideal hospitals. It is a requirement that positions funded by the project should be filled in accordance with the employment regulations of the institution. Any scientific personnel are to be employed by a hospital / private ideal hospital.

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

Helse Nords innovasjonsmidler for 2017 Frist: 15.05.2017 16:00:00

Helse Nord RHF lyser for første gang ut egne midler til innovasjonsprosjekter i regionen. I 2017 er det satt av ca. 2 600 000 kr til formålet.

Det kan søkes om midler til prosjekter innen to kategorier:

1) Tjenesteinnovasjon. Fortrinnsvis innen ett eller flere av følgende tema:

  • Bedre pasientsikkerhet/reduksjon av pasientskade
  • Reduksjon i ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
  • Økt arbeidsbesparelse og effektivisering
  • Økt bruk av selvbetjeningsteknologi

2) Produktinnovasjon (Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien).

 

Søknadsfrist er mandag 15. mai, 16:00. Merk at systemet stenger automatisk. Det vil ikke være anledning til å levere inn søknader etter fristen.

 

Spørsmål om utlysningen kan rettes til:
Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF. kristina.lindstrom@helse-nord.no, tlf. 934 83 077
Petter R. Øien, forskningsleder NLSH. petter.oien@nlsh.no, tlf. 755 70817

For brukerstøtte i søknadsprosessen/spørsmål om e-søknad:
Vidar Anderssen, rådgiver UNN, e-post vidar.anderssen@unn.no, tlf. 77 75 58 86, 92 43 03 43
Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF. kristina.lindstrom@helse-nord.no, tlf. 934 83 077


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) - midler 2017Frist: 30.04.2017 16:00:00

The four regional health authorities jointly announces a call for applications for funding of clinical multicentre studies and comparative efficacy studies with the aim of improving existing treatment procedures and / or developing / evaluating new ones. Projects funded by this programme should encompass participation from all four health regions and include user involvement. The collaborations must comply with established regulations awarding co-authorships (Vancouver regulations). The budget for this programme is 130 million NOK in 2016.

Clinical therapy research focuses on inclusion of patients with the aim to improve current medical practices, including use of pharmaceuticals and medical technology, and / or development and evaluation of new ones. The programme also includes comparative efficacy studies focused on evaluating diagnostic methods and established drugs or streamlining processes and treatment procedures.

The review criteria include 10 criterias, refer to call for applications. The applications will be assessed by international peers.

Allocated funds should be managed and accounted for by the hospitals / private, ideal hospitals. It is a requirement that positions funded by the project should be filled in accordance with the employment regulations of the institution. Any scientific personnel are to be employed by a hospital / private ideal hospital.

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Samarbeidsorganet, Helse Vest

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Sør-Øst

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Nord

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning