Tjenesteinnovasjon - høst 2020Deadline: 18/12/2020 16:00:00

Helse Sør-Øst RHF utlyser herved midler til prosjekter innen tjenesteinnovasjon. Prosjektene må ha oppstart maksimum seks månedeer etter tildeling. 

Hvem kan søke?

Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/privat, ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller ved en privat institusjon med søknadsadgang. Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon. 

Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Vi oppfordrer til å lese utlysning og føringer nøye. 

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Sør-ØSt RHF på denne adrerssen: innovasjon@helse-sorost.no


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

Nye prosjekter ved eget helseforetak: Prosjekter som gjennomføres for første gang, og ved eget helseforetak. Det kan søkes om midler til nye ideer eller prosjekter som har startet opp. 

Idéoverføring mellom helseforetak - Inntil 1,5 millioner av midlene øremerkes til "vi også"-stipend. Det kan søkes der et helseforetak ser at andre helseforetak har gjennomført gode endrings- og innovasjonsprosjekter som ønskes tas i bruk. 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

I accept the terms and conditions

No active announcements

Tjenesteinnovasjon - høst 2020Deadline: 18/12/2020 16:00:00

Helse Sør-Øst RHF utlyser herved midler til prosjekter innen tjenesteinnovasjon. Prosjektene må ha oppstart maksimum seks månedeer etter tildeling. 

Hvem kan søke?

Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/privat, ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller ved en privat institusjon med søknadsadgang. Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon. 

Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Vi oppfordrer til å lese utlysning og føringer nøye. 

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Sør-ØSt RHF på denne adrerssen: innovasjon@helse-sorost.no


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

Nye prosjekter ved eget helseforetak: Prosjekter som gjennomføres for første gang, og ved eget helseforetak. Det kan søkes om midler til nye ideer eller prosjekter som har startet opp. 

Idéoverføring mellom helseforetak - Inntil 1,5 millioner av midlene øremerkes til "vi også"-stipend. Det kan søkes der et helseforetak ser at andre helseforetak har gjennomført gode endrings- og innovasjonsprosjekter som ønskes tas i bruk. 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

I accept the terms and conditions

No active announcements

No active announcements

No active announcements

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Please direct any questions to eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies