eSøknad Loader
Testutlysning - Helse Midt-Norges forskningsmidlerFrist: 5/2/2016 3:00:00 PM

This is a test


Alle søkere må angi søkerinstitusjon ved opprettelse av søknadsskjemaet. Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker/divisjoner i helseforetak i regionen. Dette henger sammen med krav om samarbeid med og forankring i helseforetak for alle prosjekter. Riktig søkerinstitusjon vil derfor være den klinikken søker har etablert samarbeid med. Søkerinstitusjon trenger ikke å tilsvare den institusjonen søker er tilsatt ved, se mer på Samarbeidsorganets nettsider.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Legg inn epostadressen til søker. All informasjon angående søknaden vil gå til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

Testutlysning - Helse Midt-Norges forskningsmidlerFrist: 5/2/2016 3:00:00 PM

This is a test


Alle søkere må angi søkerinstitusjon ved opprettelse av søknadsskjemaet. Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker/divisjoner i helseforetak i regionen. Dette henger sammen med krav om samarbeid med og forankring i helseforetak for alle prosjekter. Riktig søkerinstitusjon vil derfor være den klinikken søker har etablert samarbeid med. Søkerinstitusjon trenger ikke å tilsvare den institusjonen søker er tilsatt ved, se mer på Samarbeidsorganets nettsider.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Legg inn epostadressen til søker. All informasjon angående søknaden vil gå til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Samarbeidsorganet, Helse Vest

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Sør-Øst

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Nord