Helse Nord - Ekstra utlysning forskningsmidler for 2020Deadline: 16/04/2020 16:00:00

 

Startstipend – klinisk studie

Søknadstypen gjelder erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak, som også skal være søkeinstitusjon. 

Formålet med stipendet er å øke antall søknader om finansiering av kliniske studier fra helseforetakene både til Helse Nords utlysning og til eksterne finansieringskilder. Søknaden må være knyttet til en gitt/forventet utlysning, inkludert når (årstall), hos en eller flere finansieringskilde(r). 

Prosjektmidler – mindre pilotstudie

Søknadstypen gjelder erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak, som også skal være søkeinstitusjon. 

Det kan søkes om midler til å gjennomføre en pilotstudie slik at designet kan testes eller preliminære data kan innhentes for bruk i søknad om forskningsmidler enten til Helse Nord eller eksterne finansieringskilder.


Søkeinstitusjon er den institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for søker og eventuelt andre i prosjektet som skal ansettes (for eksempel ph.d.-stipendiat). Søkeinstitusjonen påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og stiller fysisk arbeidsplass til disposisjon ved institusjonen.

 

Dersom veileder eller prosjektleder er ansatt ved annen institusjon, er det likevel utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen foregår som er søkeinstitusjon og forskningsansvarlig institusjon.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se hvilke krav som stilles til søker i kapittel 2 i søknadsveilederen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Helse Nords innovasjonsutlysning for 2020Deadline: 24/04/2020 16:00:00

Søkerinstitusjon er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Prosjektsøknader til KLINBEFORSK - midler 2020Deadline: 30/06/2020 16:00:00

The national programme for clinical therapy research, KLINBEFORSK, will contribute towards giving Norwegian patients improved opportunities to participate in clinical trials.

Clinical therapy research focuses on inclusion of patients with the aim to improve current medical practices, including use of pharmaceuticals and medical technology, and / or development and evaluation of new ones. The programme also includes comparative efficacy studies focused on evaluating diagnostic methods and established drugs or streamlining processes and treatment procedures.

User involvement is mandatory for all applications to KLINBEFORSK. Recruitment of patients from all health regions should be facilitated, and the projects must include  clinical research collaborations between hospitals or private, non-profit hospitals in all four health regions.

The principal investigator (applicant) and main collaborating partners (at least one per health region) should hold at least a 20% position in an applicant institution at the time of application and throughout the project period.

 

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


I accept the terms and conditions
Søknader om midler til behovsidentifisert forskning - midler 2020Deadline: 30/06/2020 16:00:00

For the 2020 call, the regional medical directors, via Nye Metoder, have identified a need for research on structured, experimental treatment of patients with metastatic cancer.

The program board for KLINBEFORSK has decided, based on the input, to allocate up to NOK 50 million kroner of the 2020 call for a study program dedicated to personalized medicine / precision medicine in the cancer field.

Applications for research funding for such study programs shall fulfill the intention of the program plan. See call.

 

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


I accept the terms and conditions

No active announcements

No active announcements

No active announcements

Helse Nord - Ekstra utlysning forskningsmidler for 2020Deadline: 16/04/2020 16:00:00

 

Startstipend – klinisk studie

Søknadstypen gjelder erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak, som også skal være søkeinstitusjon. 

Formålet med stipendet er å øke antall søknader om finansiering av kliniske studier fra helseforetakene både til Helse Nords utlysning og til eksterne finansieringskilder. Søknaden må være knyttet til en gitt/forventet utlysning, inkludert når (årstall), hos en eller flere finansieringskilde(r). 

Prosjektmidler – mindre pilotstudie

Søknadstypen gjelder erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak, som også skal være søkeinstitusjon. 

Det kan søkes om midler til å gjennomføre en pilotstudie slik at designet kan testes eller preliminære data kan innhentes for bruk i søknad om forskningsmidler enten til Helse Nord eller eksterne finansieringskilder.


Søkeinstitusjon er den institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for søker og eventuelt andre i prosjektet som skal ansettes (for eksempel ph.d.-stipendiat). Søkeinstitusjonen påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og stiller fysisk arbeidsplass til disposisjon ved institusjonen.

 

Dersom veileder eller prosjektleder er ansatt ved annen institusjon, er det likevel utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen foregår som er søkeinstitusjon og forskningsansvarlig institusjon.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se hvilke krav som stilles til søker i kapittel 2 i søknadsveilederen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Helse Nords innovasjonsutlysning for 2020Deadline: 24/04/2020 16:00:00

Søkerinstitusjon er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Prosjektsøknader til KLINBEFORSK - midler 2020Deadline: 30/06/2020 16:00:00

The national programme for clinical therapy research, KLINBEFORSK, will contribute towards giving Norwegian patients improved opportunities to participate in clinical trials.

Clinical therapy research focuses on inclusion of patients with the aim to improve current medical practices, including use of pharmaceuticals and medical technology, and / or development and evaluation of new ones. The programme also includes comparative efficacy studies focused on evaluating diagnostic methods and established drugs or streamlining processes and treatment procedures.

User involvement is mandatory for all applications to KLINBEFORSK. Recruitment of patients from all health regions should be facilitated, and the projects must include  clinical research collaborations between hospitals or private, non-profit hospitals in all four health regions.

The principal investigator (applicant) and main collaborating partners (at least one per health region) should hold at least a 20% position in an applicant institution at the time of application and throughout the project period.

 

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


I accept the terms and conditions
Søknader om midler til behovsidentifisert forskning - midler 2020Deadline: 30/06/2020 16:00:00

For the 2020 call, the regional medical directors, via Nye Metoder, have identified a need for research on structured, experimental treatment of patients with metastatic cancer.

The program board for KLINBEFORSK has decided, based on the input, to allocate up to NOK 50 million kroner of the 2020 call for a study program dedicated to personalized medicine / precision medicine in the cancer field.

Applications for research funding for such study programs shall fulfill the intention of the program plan. See call.

 

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


I accept the terms and conditions

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Please direct any questions to eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies