Forskningsbasert innovasjon - høst 2018Frist: 31.10.2018 16:00:00

The South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst RHF) hereby announces a call for applications for research based innovation. The project must commence maximum three months after  allocation. 

Who may apply?

The principal investigator must hold at least 20% employment at  i.e. a hospital (helseforetak) / private, ideal hospital in the South-Eastern Norway health region or a private institution with established application access. All applications must be submitted through an applicant institution.

Applications must be submitted online.

We encourage everyone to read the call for application, guidelines and the instructions for the application form carefully.

If you have any additional questions, please contact innovasjon@helse-sorost.no by e-mail.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Forskningsbasert innovasjon - høst 2018Frist: 31.10.2018 16:00:00

The South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst RHF) hereby announces a call for applications for research based innovation. The project must commence maximum three months after  allocation. 

Who may apply?

The principal investigator must hold at least 20% employment at  i.e. a hospital (helseforetak) / private, ideal hospital in the South-Eastern Norway health region or a private institution with established application access. All applications must be submitted through an applicant institution.

Applications must be submitted online.

We encourage everyone to read the call for application, guidelines and the instructions for the application form carefully.

If you have any additional questions, please contact innovasjon@helse-sorost.no by e-mail.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT