Utlysning av innovasjonsmidler 2017 (testversjon)Frist: 14.08.2018 23:59:00

Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. Innovasjon har til nå ikke vært lyst ut som egne midler i Helse Nord, men vært integrert som delområde i prosjektsøknader om forskningsmidler. Det går klart fram av forsknings- og innovasjonsstrategien at innovasjonsaktiviteten i Helse Nord skal økes. Som et ledd i dette arbeidet lyser nå Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter i regionen. I perioden 2016-2020 er målet at minimum 5 % av RHF-ets forskningsmidler skal gå til innovasjonsprosjekter. Dette omfatter strategiske satsninger i regionen, midler til utlysning i åpen konkurranse samt ressurser til regionale verktøy for administrasjon/oppfølging av innovasjonsprosjekter.

Det er en erklært politisk målsetting å utnytte potensialet for innovasjon både til kvalitetsforbedring i helsetjenesten og til næringsutvikling. Helse Nord har som mål at aktiviteten skal økes både innen tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon. Utlysningen omfatter begge kategorier, men retter seg særlig mot tjenesteinnovasjon på bakgrunn av den potensielle nytteverdien ved nye og bedre produkter og tjenester, og forbedringer som utvikles på organisatorisk nivå.

Definisjon Innovasjon er nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt verdiskaping og/eller samfunnsnytte. Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og utviklingsarbeid. (Se også s. 6 i vår forsknings- og innovasjonsstrategi)


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) - midler 2017Frist: 30.04.2017 16:00:00

The four regional health authorities jointly announces a call for applications for funding of clinical multicentre studies and comparative efficacy studies with the aim of improving existing treatment procedures and / or developing / evaluating new ones. Projects funded by this programme should encompass participation from all four health regions and include user involvement. The collaborations must comply with established regulations awarding co-authorships (Vancouver regulations). The budget for this programme is 130 million NOK in 2016.

Clinical therapy research focuses on inclusion of patients with the aim to improve current medical practices, including use of pharmaceuticals and medical technology, and / or development and evaluation of new ones. The programme also includes comparative efficacy studies focused on evaluating diagnostic methods and established drugs or streamlining processes and treatment procedures.

The review criteria include 10 criterias, refer to call for applications. The applications will be assessed by international peers.

Allocated funds should be managed and accounted for by the hospitals / private, ideal hospitals. It is a requirement that positions funded by the project should be filled in accordance with the employment regulations of the institution. Any scientific personnel are to be employed by a hospital / private ideal hospital.

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

Utlysning av innovasjonsmidler 2017 (testversjon)Frist: 14.08.2018 23:59:00

Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. Innovasjon har til nå ikke vært lyst ut som egne midler i Helse Nord, men vært integrert som delområde i prosjektsøknader om forskningsmidler. Det går klart fram av forsknings- og innovasjonsstrategien at innovasjonsaktiviteten i Helse Nord skal økes. Som et ledd i dette arbeidet lyser nå Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter i regionen. I perioden 2016-2020 er målet at minimum 5 % av RHF-ets forskningsmidler skal gå til innovasjonsprosjekter. Dette omfatter strategiske satsninger i regionen, midler til utlysning i åpen konkurranse samt ressurser til regionale verktøy for administrasjon/oppfølging av innovasjonsprosjekter.

Det er en erklært politisk målsetting å utnytte potensialet for innovasjon både til kvalitetsforbedring i helsetjenesten og til næringsutvikling. Helse Nord har som mål at aktiviteten skal økes både innen tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon. Utlysningen omfatter begge kategorier, men retter seg særlig mot tjenesteinnovasjon på bakgrunn av den potensielle nytteverdien ved nye og bedre produkter og tjenester, og forbedringer som utvikles på organisatorisk nivå.

Definisjon Innovasjon er nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt verdiskaping og/eller samfunnsnytte. Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og utviklingsarbeid. (Se også s. 6 i vår forsknings- og innovasjonsstrategi)


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) - midler 2017Frist: 30.04.2017 16:00:00

The four regional health authorities jointly announces a call for applications for funding of clinical multicentre studies and comparative efficacy studies with the aim of improving existing treatment procedures and / or developing / evaluating new ones. Projects funded by this programme should encompass participation from all four health regions and include user involvement. The collaborations must comply with established regulations awarding co-authorships (Vancouver regulations). The budget for this programme is 130 million NOK in 2016.

Clinical therapy research focuses on inclusion of patients with the aim to improve current medical practices, including use of pharmaceuticals and medical technology, and / or development and evaluation of new ones. The programme also includes comparative efficacy studies focused on evaluating diagnostic methods and established drugs or streamlining processes and treatment procedures.

The review criteria include 10 criterias, refer to call for applications. The applications will be assessed by international peers.

Allocated funds should be managed and accounted for by the hospitals / private, ideal hospitals. It is a requirement that positions funded by the project should be filled in accordance with the employment regulations of the institution. Any scientific personnel are to be employed by a hospital / private ideal hospital.

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Samarbeidsorganet, Helse Vest

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Sør-Øst

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Nord

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning