Regionale stimuleringsmidlarDeadline: 22/04/2024 23:59:00

Dersom du ikkje finn den spesifikke avdeling/klinikk, velg det næraste alternativet. 

Namn på prosjektet

Namn på søkar

E-postadresse til søkar

Mobilnummer til søkar

I accept the terms and conditions
Helse Vests strategiske satsinger 2025-2029Deadline: 07/06/2024 23:59:00

The call text is available on the web site of Helse Vest.

The strategic initiatives will increase knowledge within the research field in question and set a course for the future. They are expected to cover the entire region and all relevant research environments in the region is expected to be invited to the initiative. Moreover, the initiatives are expected to build expertise and networks within the relevant subject area with transfer value to other subject areas in the long run.

Helse Vest uses an electronic (web-based) application portal. When creating an application, the applicant must select the applicant institution and relevant applicatin category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Next, click on “create application” at the bottom right of this page. After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.


I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon 2024Deadline: 30/10/2024 23:59:00

Research based innovation

The call will be running annually from March-October without a fixed deadline. Funding to innovation projects is thus awarded throughout this period.

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with more information.

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

Personvernerklæring


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

 

 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - midler til tjenesteinnovasjon og samhandling 2024Deadline: 02/06/2024 23:59:00

Målet med Helse Sør-Øst sin satsning er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte, og som ivaretar behovet for bærekraft. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling, bedre bruk av ansattes kompetanse og ikke minst bedre samhandling både innad i sykehus, mellom sykehus og mellom helseforetak og kommunene.

En del av årets midler er allerede avsatt til en målrettet satsning for å innføre brukerstyrte poliklinikker i alle helseforetakene og de private, ideelle sykehusene i regionen. ​

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema". Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Denne søknadsportalen brukes til forsknings- og innovasjonsprosjekter i hele Norge og noen av feltene vil derfor ikke være aktuelle/nødvendige - her vil du få muligheten til å velge "ikke relevant for dette prosjektet"

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

Søknaden skal forankres høyest mulig i organisasjonen. Du får valget mellom administrerende direktør, teknologi direktør, fagdirektør og samhandlingssjef. Den du har valgt vil få en mail for å bekrefte at prosjektet er forankret. 


Søknaden bør forankres høyest mulig i organisasjonen. Du får valget mellom administrerende direktør, teknologi direktør, fagdirektør og samhandlingssjef. Den du har valgt vil få en mail for å bekrefte at prosjektet er forankret. 

I accept the terms and conditions
Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge - forskningsmidler for 2025Deadline: 03/06/2024 15:00:00

The Central Norway Regional Health Authority (RHA) has allocated funds for strengthening research and academic development within medicine and health sciences in the region. The funding is allocated via The Liaison Committee for Education, Research and Innovation in Central Norway (Samarbeidsorganet).

Subject to the financial framework for the Central Norway RHA, a call for proposals for research funding for 2025 has been approved, and includes the following categories:

1.       Research fellowships*
-     PhD research fellowship
-     Postdoctoral research fellowship
-     Researcher fellowship
-     Innovation focused PhD research fellowship
-     Innovation focused Postdoctoral research fellowship
-     Innovation focused Researcher fellowship

2.       Project funds

3.       Mobility grant

*The fellowships have a duration of up to 3 years and it is possible to apply for additional funds to cover running costs and mobility grants for all fellowship positions.

Applications may be submitted by employees in the following institutions:

-     Health trusts (HT) in Central Norway
-     Universities and university colleges in the region, in collaboration with HT in Central Norway
-     Regional Private-sector parties that have an agreement with the Central Norway RHA, in collaboration with a HT in Central Norway.

The deadline for application is 3 June 2024 at 3:00 p.m.

Applications is to be submitted through the health trusts’ electronic application system, eSøknad. Choose the call «Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge» on the front page and follow the instructions integrated in the eSøknad-system. It is not possible to edit your application after it has been submitted or to submit an application after the deadline.

The full call to proposal is found at Helse Midt-Norge's website.

Questions about the call for proposals can be adressed to the secretariat of Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@helse-midt.no


Please select the appropriate applicant institution from the list of clinics within the health trusts in the region. Eligible institutions have already been added to the list. The correct applicant institution is the clinic where the applicant is employed or will be collaborating with.

An e-mail will automitivcally be sent to the head of clinic requesting confirmation of management commitment as the application is submitted. It is an absolute requirement that all applications for research funding from The Central Regional Health Authority Norge do have management commitment and participation fram a health trust in the region.  

The host institution (i.e., the institution that will manage the project financially) must be indicated under "classification" in the application form. If the host institution is not the same as the applicant institution (f.ex.a department at NTNU), a commitment form signed by your department head must be attached with the application.

For application to Felles forskningsutvalg there must always be attached a management commitment form signed by head of department.

Select the correct application type. Make sure you have selected the correct call and correct application type before creating the application form.

A link to the application form and all other information regarding the application will be sent to the given address. Please make sure that the address is correct and in regular use.

I accept the terms and conditions
Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU) - forskningsmidler for 2025Deadline: 03/06/2024 15:00:00

Felles forskningsutvalg (FFU), the Joint Research Committee between St. Olavs Hospital and the Faculty of Medicine, NTNU manages research funds from the Central Norway Regional Health Authority. The main goal of FFU is to strengthen the activity- quality- and cooperation of research between St. Olavs hospital and NTNU (which together forms the Integrated University Hospital) and to promote a joint culture for research.

The following call for proposals is announced:

  • Two-year research projects (up to NOK 1,5 million)
  • Researcher positions 50 % (up to 3 years duration)

You can find the complete announcement text on Felles forskningsutvalg’s wiki pages.

Who can apply? 
Applications for research funding and positions can only be submitted by people employed at St. Olavs hospital - in collaboration with the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU, or Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU - in collaboration with St. Olavs hospital. Temporary employees can apply for a 50% research position, but they must have a guarantee of funding from the institute/clinic for the entire application period. Employees at NTNU Ålesund and NTNU Gjøvik are not eligible for applying.

You get access to edit your application via the link you receive when creating the application; this can also be shared with any partners. The application form is active until the submission deadline. It is not possible to edit your application after it has been submitted or to submit an application after the submission deadline.

Application deadline is June 3, at 3 p.m.

If you have any questions about the call for proposals, please contact the secretariat by email: ffu@mh.ntnu.no 


Please select the appropriate applicant institution from the list of clinics within the health trusts in the region. Eligible institutions have already been added to the list. The correct applicant institution is the clinic where the applicant is employed or will be collaborating with.

An e-mail will automitivcally be sent to the head of clinic requesting confirmation of management commitment as the application is submitted. It is an absolute requirement that all applications for research funding from The Central Regional Health Authority Norge do have management commitment and participation fram a health trust in the region.  

The host institution (i.e., the institution that will manage the project financially) must be indicated under "classification" in the application form. If the host institution is not the same as the applicant institution (f.ex.a department at NTNU), a commitment form signed by your department head must be attached with the application.

For application to Felles forskningsutvalg there must always be attached a management commitment form signed by head of department.

Select the correct application type. Make sure you have selected the correct call and correct application type before creating the application form.

A link to the application form and all other information regarding the application will be sent to the given address. Please make sure that the address is correct and in regular use.

I accept the terms and conditions
Helse Nord Forskning - Prosjektetableringsstøtte for 2024 (løpende behandling)Deadline: 09/10/2024 16:00:00

Helse Nord RHF lyser ut forskningsmidler til prosjektetableringsstøtte for å utforme søknad om ekstern finansiering av klinisk
forskning. Se Helse Nords internettside for generelle vilkår og denne ekstrautlysningen.


Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Helse Nords innovasjonsutlysning for 2024Deadline: 26/04/2024 16:00:00

Søkerinstitusjon er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
KLINBEFORSK - Prosjektsøknader til tematisk åpen utlysning - midler 2024Deadline: 15/05/2024 16:00:00

The national programme for clinical therapy research, KLINBEFORSK, will contribute towards giving Norwegian patients improved opportunities to participate in clinical trials. Clinical therapy research focuses on inclusion of patients with the aim to improve current medical practices, including use of pharmaceuticals and medical technology, and / or development and evaluation of new ones.  

User involvement is mandatory for all applications to KLINBEFORSK. Recruitment of patients from all health regions should be facilitated, and the projects must include  clinical research collaborations between hospitals or private, non-profit hospitals in all four health regions.The principal investigator (applicant) and main collaborating partners (at least one per health region) should hold at least a 20% position in an applicant institution at the time of application and throughout the project period. 

NOTE: In this years open call, proton therapy is a priority area. The allocation pr. project is min. 7 million NOK and max. 25 million NOK for the entire project period.  

To create an application, select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page. After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. 

If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form. 

All text in eSøknad should be in English. 

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad. 


I accept the terms and conditions
Regionale stimuleringsmidlarDeadline: 22/04/2024 23:59:00

Dersom du ikkje finn den spesifikke avdeling/klinikk, velg det næraste alternativet. 

Namn på prosjektet

Namn på søkar

E-postadresse til søkar

Mobilnummer til søkar

I accept the terms and conditions
Helse Vests strategiske satsinger 2025-2029Deadline: 07/06/2024 23:59:00

The call text is available on the web site of Helse Vest.

The strategic initiatives will increase knowledge within the research field in question and set a course for the future. They are expected to cover the entire region and all relevant research environments in the region is expected to be invited to the initiative. Moreover, the initiatives are expected to build expertise and networks within the relevant subject area with transfer value to other subject areas in the long run.

Helse Vest uses an electronic (web-based) application portal. When creating an application, the applicant must select the applicant institution and relevant applicatin category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Next, click on “create application” at the bottom right of this page. After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.


I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon 2024Deadline: 30/10/2024 23:59:00

Research based innovation

The call will be running annually from March-October without a fixed deadline. Funding to innovation projects is thus awarded throughout this period.

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with more information.

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

Personvernerklæring


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

 

 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - midler til tjenesteinnovasjon og samhandling 2024Deadline: 02/06/2024 23:59:00

Målet med Helse Sør-Øst sin satsning er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte, og som ivaretar behovet for bærekraft. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling, bedre bruk av ansattes kompetanse og ikke minst bedre samhandling både innad i sykehus, mellom sykehus og mellom helseforetak og kommunene.

En del av årets midler er allerede avsatt til en målrettet satsning for å innføre brukerstyrte poliklinikker i alle helseforetakene og de private, ideelle sykehusene i regionen. ​

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema". Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Denne søknadsportalen brukes til forsknings- og innovasjonsprosjekter i hele Norge og noen av feltene vil derfor ikke være aktuelle/nødvendige - her vil du få muligheten til å velge "ikke relevant for dette prosjektet"

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

Søknaden skal forankres høyest mulig i organisasjonen. Du får valget mellom administrerende direktør, teknologi direktør, fagdirektør og samhandlingssjef. Den du har valgt vil få en mail for å bekrefte at prosjektet er forankret. 


Søknaden bør forankres høyest mulig i organisasjonen. Du får valget mellom administrerende direktør, teknologi direktør, fagdirektør og samhandlingssjef. Den du har valgt vil få en mail for å bekrefte at prosjektet er forankret. 

I accept the terms and conditions
Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge - forskningsmidler for 2025Deadline: 03/06/2024 15:00:00

The Central Norway Regional Health Authority (RHA) has allocated funds for strengthening research and academic development within medicine and health sciences in the region. The funding is allocated via The Liaison Committee for Education, Research and Innovation in Central Norway (Samarbeidsorganet).

Subject to the financial framework for the Central Norway RHA, a call for proposals for research funding for 2025 has been approved, and includes the following categories:

1.       Research fellowships*
-     PhD research fellowship
-     Postdoctoral research fellowship
-     Researcher fellowship
-     Innovation focused PhD research fellowship
-     Innovation focused Postdoctoral research fellowship
-     Innovation focused Researcher fellowship

2.       Project funds

3.       Mobility grant

*The fellowships have a duration of up to 3 years and it is possible to apply for additional funds to cover running costs and mobility grants for all fellowship positions.

Applications may be submitted by employees in the following institutions:

-     Health trusts (HT) in Central Norway
-     Universities and university colleges in the region, in collaboration with HT in Central Norway
-     Regional Private-sector parties that have an agreement with the Central Norway RHA, in collaboration with a HT in Central Norway.

The deadline for application is 3 June 2024 at 3:00 p.m.

Applications is to be submitted through the health trusts’ electronic application system, eSøknad. Choose the call «Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge» on the front page and follow the instructions integrated in the eSøknad-system. It is not possible to edit your application after it has been submitted or to submit an application after the deadline.

The full call to proposal is found at Helse Midt-Norge's website.

Questions about the call for proposals can be adressed to the secretariat of Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@helse-midt.no


Please select the appropriate applicant institution from the list of clinics within the health trusts in the region. Eligible institutions have already been added to the list. The correct applicant institution is the clinic where the applicant is employed or will be collaborating with.

An e-mail will automitivcally be sent to the head of clinic requesting confirmation of management commitment as the application is submitted. It is an absolute requirement that all applications for research funding from The Central Regional Health Authority Norge do have management commitment and participation fram a health trust in the region.  

The host institution (i.e., the institution that will manage the project financially) must be indicated under "classification" in the application form. If the host institution is not the same as the applicant institution (f.ex.a department at NTNU), a commitment form signed by your department head must be attached with the application.

For application to Felles forskningsutvalg there must always be attached a management commitment form signed by head of department.

Select the correct application type. Make sure you have selected the correct call and correct application type before creating the application form.

A link to the application form and all other information regarding the application will be sent to the given address. Please make sure that the address is correct and in regular use.

I accept the terms and conditions
Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU) - forskningsmidler for 2025Deadline: 03/06/2024 15:00:00

Felles forskningsutvalg (FFU), the Joint Research Committee between St. Olavs Hospital and the Faculty of Medicine, NTNU manages research funds from the Central Norway Regional Health Authority. The main goal of FFU is to strengthen the activity- quality- and cooperation of research between St. Olavs hospital and NTNU (which together forms the Integrated University Hospital) and to promote a joint culture for research.

The following call for proposals is announced:

  • Two-year research projects (up to NOK 1,5 million)
  • Researcher positions 50 % (up to 3 years duration)

You can find the complete announcement text on Felles forskningsutvalg’s wiki pages.

Who can apply? 
Applications for research funding and positions can only be submitted by people employed at St. Olavs hospital - in collaboration with the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU, or Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU - in collaboration with St. Olavs hospital. Temporary employees can apply for a 50% research position, but they must have a guarantee of funding from the institute/clinic for the entire application period. Employees at NTNU Ålesund and NTNU Gjøvik are not eligible for applying.

You get access to edit your application via the link you receive when creating the application; this can also be shared with any partners. The application form is active until the submission deadline. It is not possible to edit your application after it has been submitted or to submit an application after the submission deadline.

Application deadline is June 3, at 3 p.m.

If you have any questions about the call for proposals, please contact the secretariat by email: ffu@mh.ntnu.no 


Please select the appropriate applicant institution from the list of clinics within the health trusts in the region. Eligible institutions have already been added to the list. The correct applicant institution is the clinic where the applicant is employed or will be collaborating with.

An e-mail will automitivcally be sent to the head of clinic requesting confirmation of management commitment as the application is submitted. It is an absolute requirement that all applications for research funding from The Central Regional Health Authority Norge do have management commitment and participation fram a health trust in the region.  

The host institution (i.e., the institution that will manage the project financially) must be indicated under "classification" in the application form. If the host institution is not the same as the applicant institution (f.ex.a department at NTNU), a commitment form signed by your department head must be attached with the application.

For application to Felles forskningsutvalg there must always be attached a management commitment form signed by head of department.

Select the correct application type. Make sure you have selected the correct call and correct application type before creating the application form.

A link to the application form and all other information regarding the application will be sent to the given address. Please make sure that the address is correct and in regular use.

I accept the terms and conditions
Helse Nord Forskning - Prosjektetableringsstøtte for 2024 (løpende behandling)Deadline: 09/10/2024 16:00:00

Helse Nord RHF lyser ut forskningsmidler til prosjektetableringsstøtte for å utforme søknad om ekstern finansiering av klinisk
forskning. Se Helse Nords internettside for generelle vilkår og denne ekstrautlysningen.


Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Helse Nords innovasjonsutlysning for 2024Deadline: 26/04/2024 16:00:00

Søkerinstitusjon er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
KLINBEFORSK - Prosjektsøknader til tematisk åpen utlysning - midler 2024Deadline: 15/05/2024 16:00:00

The national programme for clinical therapy research, KLINBEFORSK, will contribute towards giving Norwegian patients improved opportunities to participate in clinical trials. Clinical therapy research focuses on inclusion of patients with the aim to improve current medical practices, including use of pharmaceuticals and medical technology, and / or development and evaluation of new ones.  

User involvement is mandatory for all applications to KLINBEFORSK. Recruitment of patients from all health regions should be facilitated, and the projects must include  clinical research collaborations between hospitals or private, non-profit hospitals in all four health regions.The principal investigator (applicant) and main collaborating partners (at least one per health region) should hold at least a 20% position in an applicant institution at the time of application and throughout the project period. 

NOTE: In this years open call, proton therapy is a priority area. The allocation pr. project is min. 7 million NOK and max. 25 million NOK for the entire project period.  

To create an application, select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page. After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. 

If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form. 

All text in eSøknad should be in English. 

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad. 


I accept the terms and conditions

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Please direct any questions to eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies