Helse Sør-Øst - Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehuseneFrist: 20.05.2021 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen - forskningsmidler for ikke-universitetssykehus.

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke og hva det kan søkes om. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

For denne ulysningen vil det være mulig å søke om finansiering av 50% stilling for inntil 6 år eller driftsmidler (maks 600 000 kr per år) for inntil 3 år.

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

 

Personvernerklæring


Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU) - forskningsmidler for 2022Frist: 01.06.2021 15:00:00

Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU forvalter forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Hovedmålet for FFU er å styrke forskningsaktiviteten og -samarbeidet mellom de to institusjonene.

Det lyses ut midler innen følgende kategorier:

 • Toårige forskningsprosjekter (inntil 1 million kroner)
 • 50 % forskerstilling (i inntil 3 år)

Fullstendig utlysningstekst finner du på Felles forskningsutvalg sine nettsider.

Hvem kan søke? 
Søknader kan kun fremmes av fast ansatte ved St. Olavs hospital - i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU eller av fast ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - i samarbeid med St. Olavs hospital HF. Ansatte ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik er ikke berettiget til å søke.

Når du oppretter en søknad vil du motta en e-post med en unik lenke som gir deg tilgang til å redigere søknaden din fram til den er levert. Du kan dele lenken med eventuelle samarbeidspartnere som du ønsker skal ha lese- og redigeringstilgang til din søknad. Merk at det verken er anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter fristen.

Søknadsfrist er tirsdag 1juni kl. 15:00.

Om du har spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Sekretariatet for Felles forskningsutvalg: ffu@mh.ntnu.no 


Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med. 

I det søknaden leveres inn, blir en epost sendt til klinikksjef ved søkerinstitusjonen med forespørsel om forankring av prosjektet. Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret ved, og har deltakelse fra helseforetak.

Vertsinstitusjon for prosjektet angis under "klassifisering" i søknadsskjemaet. Dersom vertsinstitusjon er en annen enn den valgte søkerinstitusjonen (f.eks. et institutt ved NTNU), skal det legges ved et forankringsskjema fra egen leder.

For søknader til Felles forskningsutvalg skal det alltid legges ved eget forankringsskjema for FFU signert av instituttleder.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Link til søknadsskjema og annen informasjon angående søknaden vil sendes til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Samarbeidsorganet Midt-Norge - forskningsmidler for 2022Frist: 01.06.2021 15:00:00

Helse Midt-Norge RHF har gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon avsatt midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helsefag i regionen.

Alle helseforetak i Midt-Norge oppfordres til å fremme søknader og til å inngå samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler, kommuner og/eller næringsliv i regionen om felles prosjektsøknader. Prosjektet det søkes om skal ha relevans for helsetjenesten og det er en forutsetning at forskningen gjennomføres med deltakelse fra helseforetak i regionen.

 

Med forbehold om økonomiske rammer for Helse Midt-Norge, lyses det for 2022 ut forskningmidler i følgende søknadskategorier:

 1. Stipendstillinger*
  • Doktorgradsstipend, kjent kandidat 
  • Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Postdoktorstipend 
  • Forskerstipend
  • Innovasjonsrettet Doktorgradsstipend, kjent kandidat
  • Innovasjonsrettet Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Innovasjonsrettet Postdoktorstipend
  • Innovasjonsrettet Forskerstipend
 2. Prosjektmidler
 3. Utenlandsopphold

   * Stillingene har en varighet på inntil 3 år og det kan søkes om ekstra driftsmidler og ekstra midler for utenlandsopphold i alle stillingskategorier.

 

Søknader kan fremmes fra personer ansatt i følgende institusjoner:

 • Helseforetak i Midt-Norge
 • Universitet og høgskoler i regionen, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge
 • Private aktører i regionen som har avtale med Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge.

 

Søknadsfrist er tirsdag 1. juni kl. 15:00. 

Når du oppretter en søknad vil du motta en e-post med en unik lenke som gir deg tilgang til å redigere søknaden din fram til den er levert. Du kan dele lenken med eventuelle samarbeidspartnere som du ønsker skal ha lese- og redigeringstilgang til din søknad. All informasjon lagres automatisk etterhvert som skjemaet fylles ut.
Merk at det verken er anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter fristen.

 

Fullstendig utlysningstekst finner du på Helse Midt-Norge sine nettsider.

Om du har spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

 


Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med. 

I det søknaden leveres inn, blir en epost sendt til klinikksjef ved søkerinstitusjonen med forespørsel om forankring av prosjektet. Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret ved, og har deltakelse fra helseforetak.

Vertsinstitusjon for prosjektet angis under "klassifisering" i søknadsskjemaet. Dersom vertsinstitusjon er en annen enn den valgte søkerinstitusjonen (f.eks. et institutt ved NTNU), skal det legges ved et forankringsskjema fra egen leder.

For søknader til Felles forskningsutvalg skal det alltid legges ved eget forankringsskjema for FFU signert av instituttleder.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Link til søknadsskjema og annen informasjon angående søknaden vil sendes til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Helse Sør-Øst - Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehuseneFrist: 20.05.2021 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen - forskningsmidler for ikke-universitetssykehus.

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke og hva det kan søkes om. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

For denne ulysningen vil det være mulig å søke om finansiering av 50% stilling for inntil 6 år eller driftsmidler (maks 600 000 kr per år) for inntil 3 år.

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

 

Personvernerklæring


Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU) - forskningsmidler for 2022Frist: 01.06.2021 15:00:00

Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU forvalter forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Hovedmålet for FFU er å styrke forskningsaktiviteten og -samarbeidet mellom de to institusjonene.

Det lyses ut midler innen følgende kategorier:

 • Toårige forskningsprosjekter (inntil 1 million kroner)
 • 50 % forskerstilling (i inntil 3 år)

Fullstendig utlysningstekst finner du på Felles forskningsutvalg sine nettsider.

Hvem kan søke? 
Søknader kan kun fremmes av fast ansatte ved St. Olavs hospital - i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU eller av fast ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - i samarbeid med St. Olavs hospital HF. Ansatte ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik er ikke berettiget til å søke.

Når du oppretter en søknad vil du motta en e-post med en unik lenke som gir deg tilgang til å redigere søknaden din fram til den er levert. Du kan dele lenken med eventuelle samarbeidspartnere som du ønsker skal ha lese- og redigeringstilgang til din søknad. Merk at det verken er anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter fristen.

Søknadsfrist er tirsdag 1juni kl. 15:00.

Om du har spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Sekretariatet for Felles forskningsutvalg: ffu@mh.ntnu.no 


Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med. 

I det søknaden leveres inn, blir en epost sendt til klinikksjef ved søkerinstitusjonen med forespørsel om forankring av prosjektet. Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret ved, og har deltakelse fra helseforetak.

Vertsinstitusjon for prosjektet angis under "klassifisering" i søknadsskjemaet. Dersom vertsinstitusjon er en annen enn den valgte søkerinstitusjonen (f.eks. et institutt ved NTNU), skal det legges ved et forankringsskjema fra egen leder.

For søknader til Felles forskningsutvalg skal det alltid legges ved eget forankringsskjema for FFU signert av instituttleder.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Link til søknadsskjema og annen informasjon angående søknaden vil sendes til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Samarbeidsorganet Midt-Norge - forskningsmidler for 2022Frist: 01.06.2021 15:00:00

Helse Midt-Norge RHF har gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon avsatt midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helsefag i regionen.

Alle helseforetak i Midt-Norge oppfordres til å fremme søknader og til å inngå samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler, kommuner og/eller næringsliv i regionen om felles prosjektsøknader. Prosjektet det søkes om skal ha relevans for helsetjenesten og det er en forutsetning at forskningen gjennomføres med deltakelse fra helseforetak i regionen.

 

Med forbehold om økonomiske rammer for Helse Midt-Norge, lyses det for 2022 ut forskningmidler i følgende søknadskategorier:

 1. Stipendstillinger*
  • Doktorgradsstipend, kjent kandidat 
  • Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Postdoktorstipend 
  • Forskerstipend
  • Innovasjonsrettet Doktorgradsstipend, kjent kandidat
  • Innovasjonsrettet Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Innovasjonsrettet Postdoktorstipend
  • Innovasjonsrettet Forskerstipend
 2. Prosjektmidler
 3. Utenlandsopphold

   * Stillingene har en varighet på inntil 3 år og det kan søkes om ekstra driftsmidler og ekstra midler for utenlandsopphold i alle stillingskategorier.

 

Søknader kan fremmes fra personer ansatt i følgende institusjoner:

 • Helseforetak i Midt-Norge
 • Universitet og høgskoler i regionen, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge
 • Private aktører i regionen som har avtale med Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge.

 

Søknadsfrist er tirsdag 1. juni kl. 15:00. 

Når du oppretter en søknad vil du motta en e-post med en unik lenke som gir deg tilgang til å redigere søknaden din fram til den er levert. Du kan dele lenken med eventuelle samarbeidspartnere som du ønsker skal ha lese- og redigeringstilgang til din søknad. All informasjon lagres automatisk etterhvert som skjemaet fylles ut.
Merk at det verken er anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter fristen.

 

Fullstendig utlysningstekst finner du på Helse Midt-Norge sine nettsider.

Om du har spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

 


Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med. 

I det søknaden leveres inn, blir en epost sendt til klinikksjef ved søkerinstitusjonen med forespørsel om forankring av prosjektet. Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret ved, og har deltakelse fra helseforetak.

Vertsinstitusjon for prosjektet angis under "klassifisering" i søknadsskjemaet. Dersom vertsinstitusjon er en annen enn den valgte søkerinstitusjonen (f.eks. et institutt ved NTNU), skal det legges ved et forankringsskjema fra egen leder.

For søknader til Felles forskningsutvalg skal det alltid legges ved eget forankringsskjema for FFU signert av instituttleder.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Link til søknadsskjema og annen informasjon angående søknaden vil sendes til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Ingen aktive utlysninger

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler